Depression

Depression

Depression kan se forskelligt ud fra menneske til menneske. Du kan f.eks. være præget af træthed, energiløshed, tristhed, modløshed, isolation, vrede, dårlig samvittighed, skyldfølelse, skam, tankemylder eller selvkritik. Du kan have svært ved at tage initiativ, se meningen med ting og mærke glæde.

Depression kan være knyttet til mønstre og strategier, du har lært på sårbare tidspunkter i livet, eller være opstået i forlængelse af en voldsom hændelse, længerevarende stress eller anden belastning.

Som mennesker husker vi generelt nemmere det, der matcher den sindstilstand, vi er i. Begynder du af forskellige grunde at mistrives, kan du opleve at få tilbøjelighed til at huske dårlige oplevelser frem for de gode. Tilsvarende kan du opleve det, der sker i nutiden, gennem et negativt filter. Det betyder, at du kan føle dig mere og mere låst i et negativt tankeindhold præget af selvkritik og håbløshed. Det kan være, du begynder at trække dig fra andre, da du ikke føler, du har noget at byde ind med. Måske stopper du med at gøre det, der plejer at gøre dig glad, fordi det kommer til at føles meningsløst, eller fordi du ikke føler, du fortjener det.
På den måde kan depression blive selvforstærkende.

Hvilke terapiformer kan bruges til depression?

Har du en depression, kan jeg hjælpe dig med at forstå og bryde det, der ligger til grund for din depression med terapiformen NARM (NeuroAffektive Relationelle Model). Den kan du læse om her »

Hvis der ligger en voldsom oplevelse til grund for din depression, vil jeg anbefale, at vi arbejder med metoden EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), som jeg beskriver her »