Traumer og Svigt

Et traume der handler om chok

Vi forstår gerne traumer som en reaktion på at have været involveret i en akut, voldsom hændelse som ulykker, overfald eller trusler. Her bliver du rystet i din grundvold og mærker stor sårbarhed, fordi du bliver ramt på helt grundlæggende menneskelige behov for sikkerhed, kontrol og tryghed.

Et traume kan dog også handle om et chok, du har fået i relationer og interaktioner med andre i din hverdag. Det kan f.eks. dreje sig om, at du er blevet overfuset, ydmyget eller svigtet. Her vil den effekt, som hændelsen har på dig, være mindre synlig for andre end dig selv. Mange, jeg taler med, har tænkt, at de bare skulle tage sig sammen og komme videre – men hændelsen har sat sig fast. Den er blevet traumatisk, da du i situationen fik en oplevelse af f.eks. at føle dig alene, svag, afmægtig, forkert eller ikke god nok.

Et fastlåst traume

Når du har oplevet noget voldsomt, er der en række symptomer som flashbacks, mareridt, søvnforstyrrelser, fysisk ubehag, uro og koncentrationsbesvær, som er helt almindelige i tiden efter. De vil aftage gradvist og naturligt, da du, som menneske, har en unik og naturlig evne til at hele.

Nogle gange kan chok og frygt i voldsomme situationer imidlertid være så overvældende og intense, at hjernen ikke kan følge med. Det betyder, at der er trin i bearbejdningen af hændelsen, som hjernen springer over. Da vil din erindring om hændelsen kunne fryse fast i den rå og ubearbejdede form, som du oplevede, da du var allermest bange.

Det betyder, at selvom du på et rationelt plan kan tænke, at du kom igennem det og er okay nu, så kan hændelsen føles som noget, der ikke er overstået. Du kan opleve, at der er indre billeder og filmsekvenser fra hændelsen, der vender tilbage som uønskede flashbacks eller mareridt. Det kan føles som om, det hele eller dele af hændelsen sker igen her og nu. Din krop kan derfor blive ved med at slå alarm med angstsymptomer som hjertebanken og muskelspændinger, når bl.a tanker, lyde, steder og lugte minder dig om hændelsen.

Du kan bearbejde dit traume

Når du oplever dette, er det vigtigt, at bearbejdningen af din oplevelse gøres færdig. Ellers kan symptomerne og tilstanden føre til mistrivsel som stress, angst, depression, smerter, anspændthed, irritation/kort lunte, lavt selvværd, søvnforstyrrelser eller PTSD (bl.a øget fysisk alarmberedskab, undgåelse, mareridt, flashbacks, søvnforstyrrelser).

Jeg tilbyder traumebehandling med terapiformen EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), som du har mulighed for at læse om her »

Det har føltes som om, min barndom var en lænke, jeg har slæbt med mig gennem livet, og som jeg nu har sluppet.
- Kvindelig klient

Har du hørt om kompleks PTSD?

Kompleks PTSD er en ny diagnose, som er på vej til det danske diagnosesystem. Diagnosen er først og fremmest en anerkendelse af, hvor vigtig tilknytning og tryghed er i de nære relationer i vores opvækst.

Mange af mine klienter har genkendt deres symptomer i beskrivelsen af diagnosen PTSD, men de har ikke kunnet få den rette hjælp, fordi symptomerne ikke nødvendigvis skyldes en specifik voldsom hændelse.

I stedet har de som børn og unge været udsat for forskellige former for forsømmelser, svigt og afsavn, og de har lært at skulle være i verden på en særlig måde for ikke at være i fare. Som voksen kan man bl.a. opleve at have et negativt billede af sig selv samt problemer med at indgå i relationer og med at mærke, udtrykke og regulere sine følelser. Det kommer vi nu til at kende som kompleks PTSD.

Jeg har gode erfaringer med at arbejde med kompleks PTSD med terapiformen NARM (NeuroAffektive Relationelle Model).

Du kan læse mere i denne artikel i magasinet ”Liv og Sjæl”, hvor jeg har fortalt om netop dette tema.