NARM – Samtaleterapi

Når jeg arbejder med NARM som terapiform, tager vores samtaler afsæt i det, du længes efter og ønsker allermest for dig selv her og nu. Hvor der i EMDR behandling er en helt specifik fremgangsmåde til behandling, så er NARM terapi det, vi kender som samtaleterapi.

Hvad er NARM?

NARM er en forkortelse for den NeuroAffektive Relationelle Model. Det er en terapiform, hvor jeg arbejder ud fra viden om menneskets nervesystem, og hvordan vores sunde og naturlige udvikling i opvækst og ungdom forløber, men også kan forstyrres.

Fra du bliver født og resten af livet, har du et helt grundlæggende behov for kontakt. Når du er i kontakt med dig selv og andre, føler du dig nemlig livfuld og mærker sammenhæng i krop og sind.

Hvor kontakt og samhørighed derfor ofte er noget af det, du som menneske kan længes mest efter, kan det imidlertid også blive svært og problematisk. Oplevelser med svigt og afsavn, både tidligt og senere i livet, kan sætte aftryk i, hvordan du er i kontakt med dig selv og andre. Det skyldes, at du ofte vil forsøge at tilpasse dig oplevelserne af svigt eller afsavn ved at udvikle mønstre og strategier.

Disse tilpasninger kan medføre, at du mister følelsen af at være forbundet med dig selv og andre. Du kan opleve vanskeligheder ved f.eks. at mærke og give udtryk for dine behov, følelser og sansninger i kroppen. Som følge heraf kan kan du f.eks opleve tendens til lavt selvværd, selvkritik og skam, og du kan have sværere ved at berolige dig selv ved angst eller stresstilstande.

Når jeg arbejder ud fra denne forståelse, har jeg fokus på, hvordan disse tilpasninger kommer til at stå i vejen for det, du ønsker for dig selv, og vi undersøger sammen, hvad du kan gøre i stedet.

Hvem er NARM for?

Jeg oplever, at NARM er hjælpsomt, når du ønsker at skabe en forandring i dit liv, men oplever, at det er svært.
Derudover er NARM er meget hensynsfuld og effektfuld tilgang i arbejdet med følgerne af udviklingstraumer under vores opvækst, som kan føre til kompleks ptsd.

Har du hørt om kompleks PTSD?

Kompleks PTSD er en ny diagnose, som er på vej til det danske diagnosesystem. Diagnosen er først og fremmest en anerkendelse af, hvor vigtig tilknytning og tryghed er i de nære relationer i vores opvækst.

Mange af mine klienter har genkendt deres symptomer i beskrivelsen af diagnosen PTSD, men de har ikke kunnet få den rette hjælp, fordi symptomerne ikke nødvendigvis skyldes en specifik voldsom hændelse.

I stedet har de som børn og unge været udsat for forskellige former for forsømmelser, svigt og afsavn, og de har lært at skulle være i verden på en særlig måde for ikke at være i fare. Som voksen kan man bl.a. opleve at have et negativt billede af sig selv samt problemer med at indgå i relationer og med at mærke, udtrykke og regulere sine følelser. Det kommer vi nu til at kende som kompleks PTSD.

Jeg har gode erfaringer med at arbejde med kompleks PTSD med terapiformen NARM (NeuroAffektive Relationelle Model).

Du kan læse mere i denne artikel i magasinet ”Liv og Sjæl”, hvor jeg har fortalt om netop dette tema.

NARM foreningens hjemmeside

I Danmark:

narm-danmark.com
Her kan du læse om NARM og finde en liste over NARM behandlere. Er du interesseret i NARM uddannelsen kan du også finde information om den samt om NARM workshops

I USA:

narmtraining.com
Her kan du finde information om NARM, bl.a. en gratis introduktion der løbende holdes af
Stefanie Klein, NARM Trainer

NARM artikler:

”Interview med grundlæggeren af NARM, Laurence Heller”

fra Magasinet P – Psykologernes fagmagasin, januar 2020
Download her »

“Kroppen fortæller den sande historie”

fra Magasinet P – Psykologernes fagmagasin, juni 2017
Download her »

”NARM: Godt bud på metode til komplekse traumer/C-PTSD”

af Tove Mejdahl, Jeanett Bonnichsen og Majken Skjølstrup

Download her »

”Narm i behandling af komplekse traumer”

af Tove Mejdahl

Download her »

“Diagnosing and Treating PTSD and Complex PTSD: It's Not About “What’s Wrong With You?”

Interview with trauma therapist Brad Kammer

Læs artiklen her »

”Treating PTSD and Complex PTSD: Changing the Ways We Adapt.

The continuation of an interview with trauma therapist Brad Kammer

Læs artiklen her »

Bøger

”Udviklingstraumer”
af Laurence Heller og Aline Lapierre
“The Practical Guide for Healing Developmental Trauma”
af Laurence Heller og Brad J. Kammer
“Kroppen holder regnskab”
af Bessel A. van der Kolk

Online inspiration:

”Transforming Trauma”

Podcast om NARM: af The NARM Training Institute
Lyt med her »

The NARM Training Institute

YouTube: The NARM Training Institute YouTube kanal
Se med her »

Inspiration på Instagram og Facebook:

”Familiemakker”, ”Blackbird Institute” og ”Institut for Relationspsykologi”

Lyt med her »

Jeg føler mig mere tryg i mig selv, og mærker større frihed til at være og stå ved den, jeg er. Mine skuldre er faldet ned, og jeg kan trække vejret dybere.
- Kvindelig klient