Sådan foregår en samtale

Terapi handler om samarbejde

Jeg ser terapi som et samarbejde og vægter fra første møde, at vi får en god kontakt og en arbejdsalliance præget af nærvær, respekt og anerkendelse. Alene dét at bestille en tid til første samtale kan være forbundet med mange forskellige følelser og bevæggrunde, og når du træder ind ad døren hos mig, møder jeg dig der, hvor du er.

Den første samtale

I den første samtale får vi først og fremmest talt om det, du ønsker min hjælp til at opnå. Det kan være at blive fri af stress eller angst, at føle mere glæde og trivsel, at få et godt forhold til dig selv og andre eller at få bearbejdet et traume.

Måske kommer vi til at tale om din baggrund, herunder den familie du er vokset op i, din skoletid, venskaber og oplevelser, som har været med til at forme dig til den, du er i dag. Hvor meget dette kommer til at fylde i forløbet, vil dog afhænge af temaet, du gerne vil arbejde med. Min erfaring er, at når fortiden er relevant, vil den helt naturligt dukke op i vores samtaler.

Tryghed og tillid er vigtig for, at du får noget med fra forløbet. Derfor handler den første samtale i høj grad også om, at du får et indtryk af, hvordan jeg er og arbejder som psykolog, og at du får en god fornemmelse af, om jeg er den rigtige for dig at tale med.

Målet med terapi

Ofte arbejder vi hen imod et ønske, du har om at gå ud og forandre noget i din hverdag. På vejen dertil kan du opleve at få en større forståelse for dig selv, og at den forandring, du har ønsket, gradvist kommer til at føles mere naturlig og inden for rækkevidde for dig.
Inden vi afslutter forløbet, taler vi gerne om, hvordan du eventuelt kan arbejde videre på egen hånd, om der er noget du skal være opmærksom på, og om du har bekymringer for tilbagefald.
Jeg elsker de spørgsmål, Line stiller. De sætter ting i gang i mig, og det er jo det, der skal til.
- Kvindelig klient