Line Nør Dansted

Privatlivspolitik

Adresse

Fra 15.03.23:
Skolebakken 7 st.th
8000 Aarhus C

Telefon

+45 42 66 42 88

Åbningstider

Mandag - fredag
8.00 - 15.00

Orientering om behandling af persondata i min klinik

Med EU’s nye persondatalov ”General Data Protection Regulation” (GDPR) bliver der stillet nye krav til, hvordan virksomheder mv. beskytter dine persondata. Her er en række oplysninger om, hvordan jeg behandler dine persondata:

Jeg noterer ikke dit cpr.nr. og hjemmeadresse i mit journalsystem. Kommer du via et netværk såsom SOS International eller Prescriba, registrerer jeg udelukkende dit fornavn, forbogstavet i dit mellemnavn/efternavn samt det sagsnr., som er knyttet til din sag (eks.vis. “Jens JJ ABC1234”). Dette for yderligere at øge sikkerheden omkring dine persondata – selvom mit journalsystem er sikkert. Får jeg brug for det, vil jeg have adgang til yderligere oplysninger såsom dit efternavn eller cpr.nr i netværkets krypterede system, som jeg får adgang til, når jeg modtager din sag.

Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om f.eks. dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. Jeg noterer udelukkende det, der har relevans for vores samarbejde.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra f.eks. din læge, jobcenter og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge, forsikringsselskab og andre – men kun hvis du har givet mig dit samtykke til det.

Jeg opretter eventuelle fakturaer i et regnskabsprogram, der ligger hos en databehandler, Dinero, som jeg har en databehandleraftale med. Hermed garanterer de, at dine personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne omkring sikkerhed fra GDPR.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (f.eks. forsikringsselskab) helt eller delvist betaler dine samtaler. Indberetningen af de nødvendige regningsinformationer foregår via systemer, som jeg har en databehandleraftale med.

Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler, som jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år efter vores sidste samtale.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter vores sidste samtale.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig gerne hvis du ønsker en kopi. Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig – så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.